Filozofia Klubu Kuma Judo

Staramy się kierować uniwersalnymi zasadami i filozofią stworzoną przez Jigoro Kano.

JUDO w języku japońskim znaczy dosłownie "łagodna droga". Pierwszy człon nazwy JU oznacza : łagodnie, zwinnie, ustępliwie. Człon DO znaczy : droga, zasada, metoda, sposób postępowania. W judo jak w każdym sporcie i sztuce walki obowiązują pewne zasady, którymi należy się kierować w treningu, zawodach i w życiu.

Filozofia judo stworzona przez prof. dr Kano opiera się głównie na kilku zasadach:

- czynić tak, aby było jak najbardziej efektywne współdziałanie ciała i umysłu.

- ju yoku go wo seisu - "elastyczność dobrze kontroluje sztywność" ustąp, aby zwyciężyć (jeśli ktoś cię pcha, to go pociągnij; jeżeli cię ciągnie, to go pchnij) )

- seiryoku-zen'yo - maksimum skuteczności przy minimum wysiłku "dobre użycie własnej energii" - Optymalne wykorzystanie własnych umiejętności to sztuka, którą doskonali się latami (nie oznacza użycia siły do zniszczenia czy zastraszenia oponenta, ale do uczynienia czegoś użytecznego w świecie).

- jita-kyoei - czynić dobro nawzajem, dla dobra ogółu, ufać sobie nawzajem i pomagać, tak wspólnie dążyć do pomyślności. Zasada wskazuję konieczność ciągłego doskonalenia się w sferze duchowej i fizycznej, poszanowania pracy własnej i współćwiczących, troski o zdrowie i rozwój partnerów, pomimo iż bywają rywalami podczas zawodów sportowych. Zasada ta podpowiada, że im lepsza grupa, tym lepsza jednostka.

- doskonalić samego siebie.

Przedstawione zasady powinny być stosowane nie tylko w ćwiczeniach fizycznych, treningu judo ale również w życiu codziennym!! Ważne jest aby dobrze rozumieć zasady i dobrze je interpretować!!


Od mądrości trenerów i instruktorów judo zależy czy spełni się pragnienie jego twórcy o szerokim zastosowaniu dyscypliny we wszystkich wymienionych poniżej aspektach:

- rozwoju fizycznego (RENSHINDO) poprzez wychowanie fizyczne,
- zdobywania biegłości w rywalizacji (SHOUBUHO) poprzez sport,
- rozwoju umysłu (SHUSHINHO) poprzez trening charakteru.


Najwyższym celem judoki powinno być dążenie do doskonałości, która może być rozwijana tylko przez jednoczesne ćwiczenie ciała i ducha. Uprawiający judo powinni osiągać nie tylko wysoki poziom sprawnościowy, ale również moralny i intelektualny. Właściwe szkolenie, lata treningu i postawa ćwiczącego powinny sprawiać, że nabywa on umiejętności szybkiego i właściwego reagowania w każdej sytuacji, staje się człowiekiem twórczym, aktywnym fizycznie i intelektualnie, samodoskonalącym się, w myśl zasady dawnych mistrzów.

Judoka ma nie myśleć o judo przez pryzmat zwycięstw lub porażek, a na przeciwnika nie można patrzeć jak na wroga.

" Judoka nie doskonali się by walczyć, on walczy, aby się doskonalić."


NAKAZY I ZAKAZY DLA UCZĄCYCH SIĘ JUDO - YOSHITSUGU YAMASHITA

1. Ucz się poprawnego stosowania rzutów. Siłowe podejście do rzutu nie jest poprawnym sposobem wygrywania w Judo. Najważniejsze jest wygrywanie przy pomocy techniki.

2. Najpierw ucz się atakować. Zobaczysz, że obrona zawiera się w ataku. Nie zrobisz postępów zaczynając naukę od obrony.

3. Nie obawiaj się upadku. Naucz się wyczucia czasu rzutu kiedy jesteś rzucany.

4. Ćwicz swoje rzuty poruszając swoje ciało tak swobodnie jak to możliwe we wszystkich kierunkach. Nie wychylaj na jedną stronę i nie usztywniaj się. Duża liczba powtórzeń techniki będzie nagrodzona dobrym rzutem.

5. Zwiększaj liczbę treningów i zawodów. Nigdy nie będziesz robił postępu bez zwiększania liczby treningów.

6. Nie wybieraj swoich przeciwników (tzn. nie mów, że lubisz lub nie lubisz trenować z konkretną osobą). Każdy ma swoją specjalizację, którą musisz opanować tak aby stała się także twoją.

7. Nigdy nie zaniedbuj pracy nad swoimi dobrymi punktami. Ćwiczenie bez wysiłku mającego na celu rozwój będzie skutkowało wolnym postępem. Pracując nad doskonaleniem się zawsze pamiętaj o nawykach swoich i swojego przeciwnika.

8. W treningi wkładaj swoje serce i duszę. Brak takiej postawy będzie przeszkadzało w dalszym rozwoju.

9. Nigdy nie zapominaj o tym czego uczy cię instruktor lub wyższy stopniem. Podczas ćwiczenia osiągniesz większe postępy, jeśli będziesz pamiętał czego cię uczyli.

10. Staraj się kontynuować trening tak długo jak to możliwe. Niepełne przykładanie się do treningu będzie miało poważne skutki w twoim rozwoju.

11. Wstrzymuj się przed przejadaniem i piciem. Pamiętaj to przejadanie i picie zakończy twoje treningi Judo.

12. Zawsze próbuj myśleć o postępie i nie myśl, że jesteś dobry - co często może się przydarzyć trenującym Judo.

13. Nie ma końca w uczeniu się Judo.


Źródło: https://www.judoinfo.com
Tłumaczenie: judoinfo.plZapraszamy

do polubienia naszej strony na facebooku, dzięki której mamy z Wami nieustanny kontakt.

facebook.com/KumaJudo

Zamieszczamy tam bieżące informacje na temat zajęć, zawodów, obozów oraz konkursów :)

instagram.com/KumaJudo

Znajdziecie tu wiele fajnych zdjęć z klubowych zajęć judo oraz naszych obozów letnich i zimowych!

Klub Kuma Judo na Youtube

Zapraszamy także na nasz klubowy kanał z filmikami w serwisie YouTube!